Osnovni podaci

MBS: 130007805
OIB: 53357660549

TVRTKA: VELETŽNICA RIBE POREČ društvo s ograničenom odgovornošću za ulov i trgovinu ribom

SKRAĆENA TVRTKA: VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA: Grad Poreč-Parenzo, Mate Vlašića 24 B.

ŽIRO RAČUN: 2500009-1101233343
IBAN: HR03 2500 0091 1012 3334  Hypo Alpe – Adria – Bank d.d.

TEMELJNI KAPITAL:  25.195.000,00 kuna

ČLANOVI DRUŠTVA:

RIBARSKA ZADRUGA ISTRA, Poreč, Mate Vlašića 20., OIB: 60945168083,
ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3., OIB: 90017522601,
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA, Zagreb Ulica grada Vukovara 78., OIB: 76767369197,
GRAD POREČ, Poreč, Obala m. Tita 5., OIB: 41303906494,
ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA, društvo za obradu podataka, savjetovanje i zastupanje, Pula, Mletačka 12., OIB: 90084809413

NADZORNI ODBOR:

Milan Laković,
Sveti Lovreč Pazenatički, KORSA 29
– zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Ranko Bonaca,
Poreč – Parenzo, Nikole Tesle 2
– član nadzornog odbora

Boris Sabatti,
Pula, Ljudevita Posavskog 1
– predsjednik nadzornog odbora

Ivana Maslać,
Zagreb, Oreškovićeva 6d/1
– član nadzornog odbora

Darko Saftić,
Žbandaj, Žbandaj 35 H
– član nadzornog odbora

Osobe ovlaštene za zastupanje:

DUŠKO KIŠBERI
Poreč – Parenzo, ROVINJSKA 29
– član uprave

PREDMET POSLOVANJA:

* Ribarstvo, mrijestlišta i ribnjaci; usluge u ribarstvu
* Skladištenje robe
* Kupnja i prodaja robe
* Trgovačko posredovanje  na domaćem i inozemnom tržištu
* Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prijevozu
* Organizacija sajmova
* Zastupanje inozemnih tvrtki
* Usluge informacijskog društva
* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
* Pružanje usluga smještaja
* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
* Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata,
* Ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala,
* Djelatnost prekrcaja tereta i skladištenja
* Djelatnosti gospodarskog ribolova na moru
* Djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama
* Djelatnost maloprodaje, veleprodaje, uzgoja, prerade i/ili skladištenja ribe i drugih morskih organizama
* Djelatnost pakiranja, sortiranja i drugih oblika razvrstavanja ribe, školjkaša,  mekušaca i drugih morskih organizama  za tržište
* Djelatnost proizvodnje, prerade i trgovine ledom
* Djelatnost proizvodnje hrane i pića
* Pružanje usluga savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem
* Djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
* Pružanje usluga odnosa s javnošću, priopćavanja i marketinga
* Računovodstveni poslovi
* Vršenje usluga tehničkog i biotehničkog ispitivanja, istraživanja i analiza
* Djelatnost tehničkog savjetovanja, laboratorijskog ispitivanja i analize ribe, školjkaša, mekušaca  i svih drugih morskih organizam,  te izdavanja potvrda i certifikata u okviru registriranih djelatnosti